Jauniešiem ir iespēja piedalīties projektā „PROTI un DARI”
Rēzeknes novada pašvaldībā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek  īstenots projekts „PROTI un DARI” (Nr. 8.3.3.0./15/I/001),  kas 15-29 gadus veciem jauniešiem palīdz apgūt jaunas prasmes vai attīstīt jau esošās prasmes un veicina viņu iesaisti izglītībā.Par dalību projektā „PROTI un DARI” un iespēju apgūt jaunas prasmes stāsta  Rēzeknes novada pašvaldības projekta koordinatore Līga Pelse.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neiegūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Visu atbalsta pasākumu galvenais uzdevums ir veiksmīgi integrēt mērķa grupas jauniešus darba tirgū vai izglītības sistēmā un sniegt palīdzību viņu mērķu īstenošanā. Tie, iespējams, dažreiz var šķist pārdroši, tomēr ar pareizo nostāju un palīdzīgu roku ir sasniedzami.

Raidījums “Aktuāls komentārs” skan radio “EF-EI” 91,4 fm un Latgales reģionālajā “Divu krastu radio” tīklā ēterā:

-Piektdien plkst. 10:30
-Sestdien plkst. 13:00
-Pirmdien plkst. 08:30
Registration
Sign in
Restore access