Aktuāls komentārs: Ērika Teirumnieka, Silvija Ančikovska, Jānis Troška
Rēzeknes novada pašvaldībā tika izvērtēti maksas pakalpojumi, kas tiek piedāvāti apvienību pārvaldēs (Kaunatas, Nautrēnu, Dricānu, Maltas, Viļānu apvienībā), Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums, ka ar 20. aprīli apvienību pārvaldēs vairs netiks sniegti atseviški maksas pakalpojumi. Plašāk stāsta Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija Ančikovska un pašvaldības izpilddirektors  Jānis Troška.Raidījums “Aktuāls komentārs” skan radio “EF-EI” 91,4 fm un Latgales reģionālajā “Divu krastu radio” tīklā ēterā:

-Piektdien plkst. 10:30
-Sestdien plkst. 13:00
-Pirmdien plkst. 08:30
Registration
Sign in
Restore access