Aktuāls komentārs: Sandra Kļaviņa
Ar mērķi veicināt viedokļu apmaiņu starp pagastu pārvaldēm un vietējiem iedzīvotājiem, visos Rēzeknes novada pagastos, uz brīvprātības principa darbojas iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Tā ir sekmīga pieredze, kā iesaistīt iedzīvotājus dažādu savam pagastam aktuālu jautājumu pārrunāšanā un risināšanā.Šodien uz sarunu esam aicinājuši Rēzeknes novada Lūznavas pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāju Sandru Kļaviņu.
Registration
Sign in
Restore access