Divu krastu radio raidījums “Latgales SEZ biznesam” 13.raid.
“Latgales SEZ biznesam” – informatīvs radio raidījumu cikls par Latgales speciālās ekonomiskās zonas sniegtajām iespējām uzņēmējiem mūsu reģionā!12.decembrī Latgales reģionālajā programmā “Divu krastu radio” izskanēja 13. radio raidījums “Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam”.
Šajā raidījumā viesojas Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja un Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece Iveta Maļina – Tabūne, lai pastāstītu par šī – nu jau aizejošā gada Latgales SEZ pārvaldes aktualitātēm un sasniegumiem.

Latgales SEZ šajā gadā aktīvi tika pārstāvēta starptautiskās izstādēs un forumos, jo tā ir viena no aktivitātēm, kas dod iespēju gan popularizēt Latgales SEZ piedāvātās iespējas ārvalstu investoriem, gan veidot jaunus darījumu kontaktus, kā arī sekot līdzi aktuālajām tendencēm dažādās nozarēs.
2022.gadā Latgales SEZ komanda kopumā apmeklēja vairāk kā 10 izstādes un konferences ārvalstīs – tikko kā Vladislavs Stankevičs, Latgales SEZ pārvaldnieces vietnieks kopā ar mārketinga projektu vadītāju atgriežās no starptautiskās izstādes Anglijā, Birmingemā, kur notika viena no lielākajām augsto tehnoloģiju uzņēmumu izstādēm. Tiem ir liels izaugsmes potenciāls un kas veiksmīgas sadarbības ietvaros nākotnē varētu papildināt pie mums nu jau esošo elektronikas un optikas uzņēmumu klastera rindas.

LSEZ komanda šogad bija arī Vācijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Somijā, Polijā (kopā ar VARAM speciālistiem apmeklējām SEZ kolēģus Polijā, lai smeltos labās prakses piemērus) kaimiņvalstī Igaunijā , kā arī piedalījās starptautiskos biznesa pasākumos Latvijā.

Nozīmīgs aizejošā gada notikums bija novembra beigās - pirmo reizi Latgales plānošanas reģions un Latgales SEZ tika pārstāvēts arī uzņēmēju delegācijas sastāvā, ko organizēja Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Man kopā ar Vladislavu 55 uzņēmēju delegācijas sastāvā bija iespēja pavadīt Valsts prezidentu Egilu Levitu valsts vizītē Izraēlā. Var teikt, ka Izstādes, konferences, forumi – tas ir Latgales SEZ atpazīstamības pamats starptautiskā vidē. 

Jāatzīmē, ka starptautiskās izstādēs Latgales SEZ komanda darbojas, ņemot vērā Latgales uzņēmēju vajadzības un iespējamās intereses, jo neformālās sarunās ir iespēja vislabāk uzzināt ārvalstu ražotāju problēmas, konkrētās nozares tendences pasaulē un iespējamās sadarbības veidošanas saskares punktus ar Latgales uzņēmējiem.

Kopumā jāatzīmē tas, ka 2022.gadā uzņēmēji patiešām sarosījās un nolēma attīstīt savas ražošanas jaudas. Īpaši jāizceļ SIA "Light Guide Optics International" (Līvāni), kas noslēdza lielāko investīciju līgumu Latgales SEZ pastāvēšanas vēsturē – plānojot ieguldīt vairāk nekā 24 milj. eiro. Uzņēmums pievienojās Latgales SEZ 2018. gadā. Šajā laikā tika noslēgti 4 investīciju līgumi, kuru rezultātā tika radītas vairāk kā 100 jaunas darbavietas. Jaunais investīciju līgums paredz uzņēmuma ražošanas jaudu palielināšanu un vismaz vēl 20 jaunu darbavietu radīšanu. Svarīgi, ka katrs no piesaistītajiem darbiniekiem būs augsti kvalificēts speciālists. 

2022.gada maijā Latgales SEZ pievienojās uzņēmums SIA "Pulsar Optics". Divu investīciju projektu ietvaros uzņēmums savā attīstībā ieguldīja aptuveni 5 milj. eiro, Daugavpilī radot vairāk kā 100 jaunas darbavietas. Trešais līgums, kas noslēgts 2022.gada 9. novembrī, paredz ieguldījumu veikšanu gandrīz 1,7 milj. eiro apmērā jauna metālapstrādes ceha izveidē un vismaz 50 jaunu darbavietu radīšanā.

2022.gadā Latgales SEZ pievienojās arī SIA “Reclame Fabriek”, starptautisks uzņēmums, kurš darbojas kopš 1993.gada un sniedz visa veida digitālās drukas un reklāmas pakalpojumus. Pirmā investīciju līguma ietvaros tiek plānots investēt gandrīz 250 tūkst. eiro uzņēmuma jaudas palielināšanai.

Latgales SEZ investīciju projektiem nav noteikta minimālā summa – tos var iesniegt par jebkuru summu kā lieli, tā mazi uzņēmumi. Latgales reģiona attīstībai tie visi ir vienlīdz nozīmīgi.

Līdz šim Latgales SEZ noslēgto līgumu ietvaros plānoto investīciju apjoms ir gandrīz 61,4 miljoni eiro. Jau izveidotas 246 darba vietas no 473 plānotajām. Ja uz noslēgtajiem ieguldījumu līgumiem skatāmies no nodokļu atvieglojumu puses, tad tie būs aptuveni 30 miljoni, ko uzņēmēji saņems atpakaļ tiešo nodokļu atlaižu veidā. Pateicoties šim instrumentam, investori ir ieinteresēti ieguldīt finanšu līdzekļus, jo redz, ka Latgale ir stratēģiski nozīmīgs valsts reģions, ka šeit var attīstīt savu uzņēmējdarbību.

2022.gada sākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apstiprināja plānu, saskaņā ar kuru Latgales SEZ bija jānoslēdz 8 investīciju līgumi un jāveicina vismaz 70 jaunu darbavietu radīšana. Var secināt, ka mērķi ir ne tikai sasniegti, bet pārsniegti. Jau šobrīd ir noslēgti 8 līgumi, taču turpinām strādāt pie vēl diviem projektiem – vienā no tiem paredzēts investēt 1,7 milj. eiro 86 jaunu darbavietu radīšanā, otrā – pusmiljona eiro ieguldījumiem pamatlīdzekļos, nodrošinot vismaz 4 jaunu darbavietu radīšanu. Jāatzīmē, ka paplašinās arī Latgales SEZ šeogrāfija -  86 jaunas darbavietas plāno izveidot investors no Norvēģijas, kura uzņēmuma filiāle nupat kā uzsākusi darbību Balvu novadā.

Par vienu no galvenajiem tuvākajā laikā risināmajiem uzdevumiem tiek uzskatīts SEZ atbalsta iegūšanas nosacījumu maiņu uzlabošana, radot jaunas darbavietas. Atbalsta sistēmai jābūt elastīgākai un pievilcīgākai, uzņēmējiem nodokļu atlaides par jaunradītajām darba vietām jāsaņem agrāk. Tāpat pastiprināti tiks strādāts pie tā, lai vēl vairāk ieinteresētu uzņēmējus attīstīt savu uzņēmējdarbību tieši Latgales reģiona teritorijā.

Var teikt, ka nākamā gada sākuma attīstības apvāršņi jau ir noteikti – decembra beigās vai arī nākamā gada sākumā tiek plānots parakstīt ap 6 investīciju projektiem, kas kopumā sasniegs 2,3 - 2,8 milj. eiro apmēru. Salīdzinot 2022.gada sākumā noslēgto investīciju līgumu apjomu ar šī gada beigām, var secināt, ka tas ir gandrīz dubultojies! Šie rādītāji apliecina, ka ir izvēlēts pareizais attīstības virziens.

Tematiskais raidījums veidots sadarbībā ar Latgales speciālo ekonomisko zonu.

Registration
Sign in
Restore access