Pašvaldības policijas galvenais pienākums ir nodrošināt personu un sabiedrības drošību
No šī gada 1. janvāra Rēzeknes novadā darbojas  Rēzeknes novada pašvaldības policija.  Pašvaldības policija ir izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – piedalīties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. pašvaldības policijas priekšniece Vija Netle-Galeja atzīst, ka darba teritorija ir plaša un komandā gaida jaunus kolēģus.



Atgādinām, ka pašvaldības policijas funkcijas ir nodrošināt personu un sabiedrības drošību, novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus, izmeklēt un atklāt administratīvos pārkāpumus, meklēt personas, kas izdarījušas, administratīvos pārkāpumus, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā, savas kompetences ietvaros piemērot administratīvos sodus un organizēt to izpildi. 

Raidījums “Aktuāls komentārs” skan radio “EF-EI” 91,4 fm un Latgales reģionālajā “Divu krastu radio” tīklā ēterā:

-Piektdien plkst. 10:30
-Sestdien plkst. 13:00
-Pirmdien plkst. 08:30
Registration
Sign in
Restore access